Już w połowie października br. startować będzie program Prosument II, który umożliwi dofinansowanie mikroinstalacji w budownictwie mieszkalnym. Dofinansowanie będzie przyznawane zarówno w formie dotacji, jak i kredytu na preferencyjnych warunkach. NFOŚiGW na ten cel udostępniło BOŚ aż 40 mln zł.

Umowy pomiędzy Bankiem Ochrony Środowiska, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została zawarta już pod koniec sierpnia. Jedna z nich dotyczy wsparcia w formie pożyczek, a druga dotacji. Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mogą liczyć na wsparcie, które pokryć może nawet 100% kosztów kwalifikowanych, obejmujących zakup oraz montaż mikroinstalacji służących do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej z OZE.

Do projektu kwalifikować będą się następujące instalacje:
• źródła ciepła opalane biomasą o mocy <300 kWt
• pompy ciepła o mocy <300 kWt
• kolektory słoneczne o mocy <300 kWt
• instalacje fotowoltaiczne o mocy elektrycznej <40kWp
• małe elektrownie wiatrowe o mocy elektrycznej <40kWe

Planowane instalacje mogą służyć zarówno budynkom już istniejącym, jak i tym będącym jeszcze w budowie.

EKOkredyt będzie posiadał stałe oprocentowanie wysokości 1% w całym okresie kredytowania, który to może wynieść nawet 15 lat.

Dotacje oraz preferencyjne kredyty będą dostępne w BOŚ od 16 października 2017r.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

SFbBox by psd to html