Mazowieckie gminy, realizujące europejski projekt otrzymają miliony złotych dofinansowania na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii oraz poprawą efektywności energetycznej w domach jednorodzinnych oraz szkołach. Są to kolejne już dotacje ze środków Unii Europejskiej.

Jednym z beneficjentów dofinansowania jest gmina Nadarzyn, która otrzyma na w/w cele sumę niespełna 6 mln złotych. Do końca bieżącego roku zostaną wykonane instalacje powietrznych pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych w domach jednorodzinnych. Wkład funduszy obejmie głównie dokumentację projektową dla każdego z budynków, zakup niezbędnych do instalacji urządzeń jak i wykonanie instalacji zgodnie z projektami. Całkowity koszt planowanych działań w gminie Nadarzyn to niespełna 7.49 mln zł, z czego aż 80% pokryje dofinansowanie unijne.

Kolejną gminą, która otrzyma dofinansowanie jest gmina Mszczonów. Kwota dofinansowania, jakie otrzyma gmina wynosi 2,82 mln zł, natomiast łączna wartość zaplanowanych inwestycji to około 3.95 mln zł. Inwestycjami tymi są: ocieplenie zewnętrznej powierzchni ścian, dachów i stropodachów, wymiana stolarki budowlanej (okna, drzwi) , instalacje centralnego ogrzewania oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne.

W Zielonce zostanie wykonana termomodernizacja budynku szkoły podstawowej, która została umożliwiona dzięki dotacji w wysokości 1.1 mln zł. Całkowity koszt inwestycji to 2,79 mln zł - tutaj dofinansowanie stanowi niecałe 40% kosztów.

Gmina Pokrzywnica otrzyma natomiast 400 tys zł na projekt modernizacji szkoły podstawowej warty 520 tys zł. Szkoła, dzięki tej dotacji zostanie wyposażona m.in. w instalację fotowoltaiczną oraz kocioł opalany biomasą.

Ostatnią z gmin, które otrzymają dofinansowanie jest gmina Kołbiel, która zaplanowała wykonanie termomodernizacji szkoły podstawowej w miejscowości Rudzienko. Łączny koszt projektu wynosi około 450 tys zł, z czego dotacja stanowi kwotę 280 tys zł.

Łączna suma wsparcia ze strony Unii Europejskiej w tym projekcie wynosi 10,6 mln zł. Jest to kolejny projekt rozwoju OZE w Polsce, realizowany dzięki dotacjom unijnym.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

SFbBox by psd to html