Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 300 mln zł na dofinansowania inwestycji związanych z produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Dofinansowanie mogą otrzymać jednostki będące w klastrach energii.

Kwotę 300 mln zł podzielono na dwie partie : 100 mln zł dotacji przekazane będzie na rzecz inwestycji w energię cieplną, a pozostałe 200 mln zł, w formie pożyczki na inwestycje związane z produkcją energii elektrycznej lub instalacje hybrydowe. Do projektu nie zostaną zaliczone zgłoszenia dotyczące projektów wykorzystujących OZE w postaci wysokosprawnej kogeneracji.

Maksymalny udział dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych. Podmiot starający się o dotację musi być członkiem lub koordynatorem klastra energii. Wsparcie ze strony NFOŚiGW będzie skierowane w budowę lub przebudowę urządzeń wytwarzania energii na podstawie korzystania z wiatru (ponad 5 MWe), biomasy (ponad 5 MWth/MWe), biogazu (powyżej 1 MWe), wody (powyżej 5 MWe), promieni słonecznych (powyżej 2 MWe/MWth) lub energii geotermalnej (powyżej 2MWth).

Nabór wniosków odbędzie się od 31 lipca do 29 września bieżącego roku. Szczegóły naboru na stronie NFOŚiGW.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

SFbBox by psd to html