Dostawy energii w ciągu okresu letniego były już zaburzone w sierpniu 2015r. Sytuacja nie miała miejsca w roku ubiegłym, ale czy lato tego roku jest zagrożone ograniczonymi dostawami prądu?

Sprawdzone źródła podają, iż upały i susze prognozowane na okres wakacyjny 2017 roku mogą być przyczyną niepowodzeń w związku z dostawą energii. Największe ryzyko przewidziano na dni od 13 do 14 lipca tego roku.

Krajowy operator systemu przesyłowego informuje jednak, że problemów nie da się w 100% przewidzieć, aczkolwiek mogą one występować.

Wnioski z sytuacji mającej miejsce w 2015 roku zostały wyciągnięte. Wprowadzono 20. stopień zasilania i przesył jest bardziej funkcjonalny w upalne i suche dni. Przygotowany został również harmonogram, w którym zawarte są informacje na temat remontów elektrowni. Zawarto w nim umowy o imporcie energii, a także wprowadzane są mechanizmy DSR.

Dostawy energii wspomóc może fotowoltaika, jednakże udział tego źródła energii w Naszym kraju jest obecnie niewielki.

 

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

SFbBox by psd to html