Województwa małopolskie oraz podkarpackie ogłaszają nabory na dotacje do odnawialnych źródeł energii. Wśród odbiorców, na samym Podkarpaciu blisko 11 tys odbiorców! Zainteresowanie dotacjami jest spore, ale czy wszyscy zainteresowani otrzymają pieniądze?

Woj. małopolskie

O wsparcie w formie dotacji będą mogły ubiegać się m.in. jednostki samorządowe, naukowe (w tym także uczelnie) , spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, podmioty lecznicze, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, a także niektóre spółki prawa handlowego.

Dotację będzie można pozyskać na inwestycje związane z wytwarzaniem energii elektrycznej lub cieplnej z OZE oraz wszystkie projekty związane z tego typu procesami.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 60%, a całkowita pula środków to 84 986 000,00 zł.

Woj. podkarpackie

Na Podkarpaciu dofinansowania zostaną rozdzielone na poszczególne gminy, a odbiorcami końcowymi będą mieszkańcy. Na dotację liczyć może ok. 10 600 gospodarstw domowych. Warto zauważyć, że w samym woj. podkarpackim mieści się ok. 650 000 domów, a więc choć skala dotacji wydaje się dość duża to zaledwie 1,6% wszystkich gospodarstw.

Dotację będzie można przeznaczyć na inwestycje związane z wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Całkowita wartość projektu to blisko 136 mln złotych.

Więcej informacji znaleźć można na stronach internetowych RPO Małopolskie oraz RPO Podkarpackie.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

SFbBox by psd to html