Z analiz PSE (Polskich Sieci Elektroenergetycznych) wynika, że w styczniu bieżącego roku zasygnalizowano znaczny rozwój wytwarzania oraz poboru energii elektrycznej w naszym kraju, w zestawieniu ze styczniem ubiegłego roku. Wykorzystanie energii zwiększyło się o ponad 4% - z poziomu niespełna 15 TWh w styczniu 2016 roku do około 15,5 TWh w styczniu bieżącego roku.

Produkcja w elektrowniach na węgiel brunatny diametralnie wzrosła aż o 24,9%. Z 4,08 TWh w 2016 roku do 5,1 TWh w 2017. Podobny wzrost zanalizowano w elektrowniach gazowych. Ilość wytwarzanej energii wzrosła o 10,4% z 0,49 TWh do 0,54 TWh.

Co ciekawe, oprócz wzrostu produkcji energii odnotowano również spadki. W elektrowniach na węgiel kamienny ilość produkowanej energii zmalała o 1,17%, bo z 8,09 TWh do 8 Twh, a w elektrowniach wiatrowych aż o 3,24%.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

SFbBox by psd to html