Regulamin serwisu Energoforum.pl:

 

I. Definicje 

 • Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu. Administratorem jest firma TEKTA – mieszcząca się w Warszawie pod adresem: Popularna 8/10/2, 02-473.

 • Serwis – portal internetowy, mieszczący się pod adresem internetowym energoforum.pl

 • Użytkownik Serwisu (zwany w Serwisie „użytkownikiem” lub „Firmą”, w zależności od wybranej opcji Konta), zwany dalej w regulaminie Użytkownikiem – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu

 • Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi.

 • Profil – strona Użytkownika Serwisu zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy Serwisu, jak również, które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 • Regulamin portalu społecznościowego, zwany dalej Regulaminem – spis warunków, jakim muszą się podporządkować Użytkownicy Serwisu korzystający z Serwisu. Zalogowanie się do Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu w oparciu o Regulamin. Usługi mogą być bezpłatne lub płatne.

 

II. Zasady korzystania z katalogu firm dostępnego na stronach portalu Energoforum.pl

 1. Wpis do Katalogu firm na stronach portalu Energoforum.pl (zwanego dalej Katalogiem) musi być dokonany przez osobę do tego upoważnioną.

 2. We wpisie powinny znaleźć się takie dane jak: Nazwa firmy oraz dane teleadresowe.

 3. Wpis musi zawierać dane prawdziwe i aktualne.

 4. Firmy wpisane do katalogu są zobowiązane aktualizować podane dane.

 5. Wpis w wersji podstawowej jest bezpłatny. Opłata za wpis rozszerzony jest zgodna z aktualnym cennikiem dostępnym na stronach energoforum.pl.

 6. Wydawca Energoforum.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów umieszczonych przez użytkowników.

 7. Wydawca Energoforum.pl zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie bez poinformowania użytkowników poprzez umieszczenie aktualnego Regulaminu na stronie energoforum.pl

 8. Wyszczególnienie danej firmy jako „Zaufana” jest dokonywane wyłącznie za pozytywną oceną Serwisu. Ocena ta jest płatna lecz może zostać cofnięta jeżeli firma nie spełnia wymaganych przez Serwis wytycznych. W przypadku takiego cofnięcia koszty nie zostają zwrócone przez Serwis.

 

III. Warunki korzystania z serwisu

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść merytoryczną wypowiedzi Uczestników Serwisu.

 2. Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne oraz oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

 3. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu określonych opłat. 

 4. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronach Serwisu.

 5. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

 6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Serwisu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

  • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia

  • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu

  • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą

  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazywanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

  • zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia

  • wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu

  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Spółkę TEKTA,  Ul. Popularna 8/10/2, Warszawa 02-473.   

 7. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności.

 8. Zabrania się Użytkownikowi reklamowania w jakiejkolwiek formie portali internetowych, forum internetowych, stron WWW oraz firm zajmujących się sprzedażą projektów domów jak również prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec portalu.

 9. Administrator nie redaguje wypowiedzi prezentowanych w Serwisie, ale zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi (w całości lub w części) i/lub zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi w przypadkach, gdy:

  • wypowiedzi naruszają prawo prasowe

  • wypowiedzi naruszają dobra osobiste, dobre obyczaje, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe,

  • wypowiedzi zawierają linki do zewnętrznych stron www,

  • Uczestnik Serwisu zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym, również w nicku czy podpisie. Wybrane możliwości reklamy mają Użytkownicy Serwisu, którzy wykupili abonament Usług płatnych.

  • Uczestnik Serwisu narusza regulamin i nie stosuje się do uwag Administratora

 10. Administrator ma prawo do wykorzystywania treści, zamieszczonych przez Uczestników Serwisu, w swoich publikacjach na stronach Serwisu i w publikacjach reklamujących Serwis na innych stronach www. Uczestnik Serwisu, którego zamieszczona treść została wykorzystana, nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia.

 11. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem edukacyjnym i społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

 12. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej.

 13. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Kont Użytkowników Serwisu, którzy łamią punkty niniejszego Regulaminu.

 

IV. Usługi oferowane w Serwisie

 1. Administrator oferuje Usługi płatne i bezpłatne Użytkownikom Serwisu.

 2. Usługi bezpłatne dotyczą w szczególności:

  • założenia, prowadzenia i zarządzania Profilem, w tym dodawanie zdjęć

  • aktywności na Forum

  • komentowania aktywności i nawiązywanie znajomości w ramach Serwisu z innymi Użytkownikami

 3. Usługi płatne to w szczególności:

  • „katalog” – umieszczanie wizytówki firmy w katalogu „znajdź instalatora”

 4. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.

 

V. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

SFbBox by psd to html