Dobór odpowiedniej pompy ciepła jest kluczowym elementem pozwalającym na osiągnięcie optymalnych korzyści z inwestycji. Aby wybrać odpowiednie urządzenie, należy dokładnie przeanalizować wiele czynników. Zadanie to można powierzyć firmie instalatorskiej, natomiast samemu warto znać przynajmniej podstawowe elementy, na które warto zwrócić uwagę. Omawiamy je poniżej:

Według producentów najważniejszymi z czynników wpływających na dostosowanie pompy ciepłą do danego budynku są:
- moc elektryczna
- moc chłodnicza
- moc grzewcza
- współczynnik COP
- gwarancja i serwis


Zanim zaczniemy przeglądać oferty pomp ciepła, należy zebrać odpowiednie informacji na temat budynku, w jakim wykonana zostanie instalacja. Potrzebne będą dane dot. kubatury, powierzchni, termoizolacji budynku, ale także średnia temperatura w domu czy zużycie wody (w przypadku pomp c.w.u).

Moc elektryczna (Pe)

Określa ona maksymalną ilość energii wykorzystywanej przez sprężarkę. Prąd elektryczny stanowi zaledwie 25% zapotrzebowania elektrycznego pompy ciepła. Skąd więc pompa bierze pozostałą ilość energii? Odpowiedź jest prosta – z dolnego źródła, czyli de facto wody gruntowej. Podczas wyboru zwróćmy uwagę, żeby wskaźnik ten był jak najniższy – obniży to koszty eksploatacyjne.

Moc chłodnicza(Pch)

Jest to moc, z jaką sprężarka może pobierać ciepło z dolnego źródła. Oczywiście podawana wartość jest wartością maksymalną, a więc nie w każdym przypadku może ona zostać uzyskana. W znacznym stopniu, wartość ta zależy od temperatury na zewnątrz – im wyższa temperatura, tym wyższa sprawność instalacji. Czynnik ten ma także znacznie, w przypadku gdy pompa będzie użytkowana również do chłodzenia budynku. Warto rozejrzeć się za urządzeniem, które będzie oferowała jak najwyższą wartość tego czynnika.

Moc grzewcza (Pg)

Odgrywa ona kluczową rolę w działaniu całego systemu i określa energię z jaką sprężarka dostarcza ciepło do całej instalacji. Urządzenie o zbyt niskiej mocy grzewczej nie będzie w stanie ogrzać budynku, natomiast zbyt wysoka moc narazi właściciela na niepotrzebne straty energii elektrycznej.

Aby oszacować zapotrzebowanie na ciepło dla konkretnego budynku należy pomnożyć powierzchnię budynku przez zapotrzebowanie na moc. Tabela zapotrzebowania na moc wygląda następująco:

Budynek pasywny (energooszczędny)
10-20W / m2
Budynek niskoenergetyczny
30-40W / m2
Budynek nowy, z dobrą izolacją termiczną
50-60W / m2
Dom z normalną izolacją cieplną
70-80W / m2
Stary dom, ze słabą izolacją lub bez niej
>90W / m2

Wynika z tego, że przykładowo dla nowego domu, z dobrą izolacją termiczną, o powierzchni 130m2 zapotrzebowanie na ciepło wyniesie: 130m2 * 35W = 4,5kW. Warto zaznaczyć, że jeśli pompa będzie ogrzewać także wodę użytkową to na każdego mieszkańca budynku należy doliczyć 0,25kW. W takim przypadku, dla 4 osobowej rodziny zapotrzebowanie na ciepło wyniesie ok. 5,5kW.

Załóżmy nadal 4 osobową rodzinę, w domu pasywnym o tej samej powierzchni. 130m2 * 15W + 1kW = 3kW – jak widać różnica jest ogromna. Z ciekawości, w przypadku starego domu ze słabą izolacją zapotrzebowanie na ciepło wyniesie aż 14kW!

Współczynnik efektywności cieplnej – COP

Aby móc ocenić pompę ciepła czy też całą instalację posługujemy się wskaźnikami. Jednym z nich jest wskaźnik efektywności cieplnej COP. Jest on wyliczany poprzez podzielenie mocy grzewczej przez pobór mocy elektrycznej. Tutaj również obowiązuje zasada – im wyższa wartość, tym lepiej.

W praktyce wygląda to następująco: załóżmy, że nasza pompa posiada COP=5, a więc płacąc 0,6zł za 1kWh energii elektrycznej otrzymujemy 5kWh ciepła grzewczego, a koszt 1kWh tego ciepła wynosi 12 groszy.

Podsumowanie

Znając powyższe czynniki można już orientować się, która z pomp danego producenta jest po prostu lepsza. Wybór na pewno ułatwi kontakt z zaufanym instalatorem oraz wycena wraz z omówieniem planowanej instalacji przez specjalistę. Kontakt z zaufanym instalatorem z Państwa regionu można uzyskać poprzez Nasz moduł. Jest on dostępny tutaj

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

SFbBox by psd to html