Pytanie o cenę to jedno z podstawowych pytań niemalże w każdym aspekcie materialnych rzeczy. Analiza finansowa Twojej inwestycji w panele fotowoltaiczne powinna być pierwszym krokiem przy jej wyborze i zakupie. Dzięki niej będziesz miał świadomość kosztów oraz zminimalizujesz możliwość ich niedoszacowania.

W pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na czynniki, od których zależy całkowity koszt instalacji:

- panele fotowoltaiczne
- inwerter – system do zasilania urządzeń prądem
- system mocowania, zabezpieczenia i przewody
- koszty montażu i konfiguracji.

Największym kosztem są same panele fotowoltaiczne, które często mieszczą się w granicach od 35 do 60% kosztów całej instalacji. Udział procentowy modułów fotowoltaicznych w kosztach instalacji jest uzależniony od tego jak duża jest instalacja. Im większa instalacja, tym wyższy procentowy udział paneli w koszcie finalnym. Trzeba tu również zaznaczyć, że cena modułów PV (fotowoltaicznych) spada sukcesywnie od lat.

Wpływ na koszt instalacji mają takie czynniki jak typ konstrukcji montażowej (naziemna, dach płaski, dach skośny, BIPV), długość i grubość okablowania, zastosowane komponenty oraz wielkość instalacji. Możemy jednak dla uproszczenia możemy przyjąć że rozbijają się one mniej więcej w następujący sposób:

wykres do ile kosztuje instalacja pv

Naturalnie, jest to jedynie szkic instalacji dla przeciętnego domu i jest tu podany jedynie orientacyjnie. Różni dostawcy będą rozbijać te koszty na różne sposoby (np. poprzez wyodrębnienie kosztów zaprojektowania lub kosztów transportu).
Bardziej dokładne oszacowanie uzyskamy od profesjonalnych instalatorów fotowoltaiki – np. poprzez moduł „wyceń instalację ” w menu głównym naszej strony.

Portal Globenergia.pl posiada chyba najbardziej przyjazne opracowanie tych kosztów w stosunku do wielkość instalacji:

                                                                                            Instalacja o mocy 2,0 kW 
Elementy instalacji
Moduły     PV
   Inwerter
    System
   mocowania
   Zabezpieczenia
     przewody 
     Montaż
  konfiguracja
 Cena 
   6 600 zł
 4 500 zł
   1 645 zł 
      1 500 zł 
    3 000 zł
 % całej inwestycji
       38 %
     26 %
      10 %
           9 %
        17 %
 Całkowity koszty inwestycji
                                                      17 245 zł
 Cena za 1kW
                                                        8 623 zł
                                                                                           Instalacja o mocy 3,5 kW 
Elementy instalacji 
Moduły    PV
Inwerter 
System
mocowania 
Zabezpieczenia
przewody 
Montaż
konfiguracja 
 Cena 
11 550 zł 
 5 200 zł
    1 715 zł
    2 100 zł
    3 750 zł
 % całej inwestycji
    48 %
    21 %
     7 %
     9 %
   15 %
 Całkowity koszty inwestycji
                                          24 315 zł
  Cena za 1kW
                                                      6 947 zł
                                                                                         Instalacja o mocy 5,0 kW 
Elementy instalacji 
Moduły PV 
Inwerter  
Systemmocowania 
Zabezpieczeniaprzewody  
Montażkonfiguracja 
  Cena 
   16 500 zł
    5 600 zł
          2 450 zł
              2 500 zł
            4 500 zł
 % całej inwestycji
         52 %
        18 %
              8 %
                   8 %
               14 %
  Całkowity koszty inwestycji
                                                     31 550 zł
 Cena za 1kW
                                                       6 310 zł
                                                                                         Instalacja o mocy 10,0 kW 
Elementy instalacji 
Moduły PV 
Inwerter 
System
mocowania 
Zabezpieczenia
przewody 
Montaż
konfiguracja 
  Cena 
  32 000 zł
11 500 zł 
      4 900 zł
           3 500 zł
       6 000 zł 
 % całej inwestycji
       55 %
      20 %
           8 %
               6 %
          10 %
 Całkowity koszty inwestycji
                                               57 900 zł
 Cena za 1kW
                                                 5 790 zł
                                                                                        Instalacja o mocy 20,0 kW 
Elementy instalacji 
Moduły PV 
Inwerter 
System
mocowania 
Zabezpieczenia
przewody  
Montaż
konfiguracja
 Cena 
  64 000 zł
15 000 zł 
    22 000 zł
          4 500 zł
      15 000 zł
  % całej inwestycji
       53 %
     12 %
         18 %
              4 %
           12 %
 Całkowity koszty inwestycji
                                                120 500 zł
 Cena za 1kW 
                                                    6 025 zł
                                                                                      Instalacja o mocy 40,0 kW 
Elementy instalacji
Moduły PV 
Inwerter  
System
mocowania 
Zabezpieczenia
przewody  
Montaż
konfiguracja  
 Cena 
128 000 zł
 30 000 zł
   44 000 zł 
          8 000 zł 
       28 000 zł 
 % całej inwestycji
      54 %
       13 %
       18 %
               3 %
           12 % 
 Całkowity koszty inwestycji
                                                 238 000 zł    
Cena za 1kW 
                                                     5 950 zł

 Jak wynika z tabeli najdroższymi instalacjami w montażu (nakłady względem mocy systemu) są te najmniejsze. 

Za minimalną moc instalacji, jaką można zamontować i przyłączyć do sieci przyjmuje się instalację o mocy ok 1.5 kW. Przy niższych mocach inwerter pracowałby nie efektywnie. Im większa instalacja tym koszty jej montażu i przyłączenia w przeliczeniu na KWh mocy są mniejsze. 

Jako ostatni składnik kosztów, jaki należy omówić to koszt związany z eksploatacją, obsługą i serwisem instalacji PV. Ponieważ wezwanie serwisanta kosztuje w każdym przypadku praktycznie tyle samo, koszt ten jest w zasadzie zbliżony zarówno dla małych jak i większych instalacji – chociaż jako procent wartości samej instalacji jest on oczywiście mniejszy dla większych instalacji fotowoltaicznych. 

Poszczególne elementy całej instalacji fotowoltaicznej niemal zawsze są objęte długą gwarancją producenta, dlatego ważne jest, aby inwestor wybrał sprawdzone i rzetelne produkty od renomowanej firmy. Dodatkowo bardzo ważnym czynnikiem jest też  jakość montażu i konfiguracji całej instalacji, są to rzeczy, na których nie ma sensu oszczędzać, ponieważ prawidłowo wykonana instalacji fotowoltaiczna posłuży nam przez lata i przyniesie wiele oszczędności nie narażając nas przy tym na niepożądane koszty związane z eksploatacją.  

Jednym ze stałych kosztów, z którego raczej nie warto rezygnować to ubezpieczenie instalacji, aby uchronić ją przed zniszczeniem w wyniku losowego zdarzenia. Odnosząc koszty eksploatacyjne do wartości instalacji w przypadku najmniejszych mocy 1.5 kW należy założyć, że średnioroczne koszty eksploatacyjne (uwzględniające już przyszłe naprawy) będą wynosić 10-15% wartości instalacji, co jeststosunkowo wysokim kosztem w odniesieniu do optymalnej wielkości małej instalacji, tj. 5-10 kW koszty te spadają do zaledwie 3-4%. 

 

 

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

SFbBox by psd to html