Jeżeli wcześniej nie zgłębiłeś tematyki paneli fotowoltaicznych to ich wybór i zakup może wydawać Ci się trudnym zadaniem. Jednak tak jak w wielu innych grupach produktowych, tutaj też istnieją pewne prawa, z którymi jesteś już pewnie zapoznany. Np. to, że chytry płaci dwa razy.


Poświęcenie 10 min na edukację w kwestii wyboru paneli fotowoltaicznych może zaoszczędzić Tobie nie tylko pieniędzy, ale także i czasu oraz nerwów w przyszłości. Poniżej przedstawiamy kilka zdrowych zasad którymi warto się kierować przy wyborze paneli fotowoltaicznych dla Twojego domu :

1. Wybierz producenta z dłuższym stażem na rynku.

Wybór producenta o ugruntowanej pozycji i ugruntowanej pozycji na rynku daje Ci możliwość poznania opinii jego klientów. Słowem ktoś inny mógł już przetestować je za Ciebie. Jeżeli producent utrzymał się na rynku to raczej wskazuje to na dobrą relację ceny do jakości produktów, które oferuje. Ugruntowane marki mają również niezbędne zaplecze logistyczne (w tym serwis i montaż). Naturalnie są od tej zasady wyjątki, ale spokojnie – mamy jeszcze kilka innych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę.

2. Kolejnym istotnym czynnikiem przy wyborze paneli fotowoltaicznych jest gwarancja.

Wpierw przyjrzyjmy się temu czym tak naprawdę jest gwarancja:

„Gwarancja to – obok rękojmi – podstawa złożenia reklamacji. Jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące, jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta."


Treść gwarancji powinna być sformułowana w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim. Gwarancja wskazuje obowiązki gwaranta i uprawnienia konsumenta w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. W szczególności powinna zawierać takie informacje, jak:

-nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce;

-czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej;

-uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Warto pamiętać, że obietnice złożone w reklamie są traktowane na równi z tymi zawartymi w oświadczeniu gwarancyjnym.

Podstawa prawna: art. 577 § 1 i 5771 Kodeksu cywilnego
Źródło: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

W panelach fotowoltaicznych wyróżniamy dwie zasadnicze gwarancje :

A) Gwarancja na wykonanie:

 • standard rynkowy to obecnie ok. 10 lat,
 • uwzględnia fizyczne wady, tj. pęknięcia, rozszczelnienia, niewłaściwe materiały, nieprawidłowy proces produkcji,
 • gwarantuję nam: nowy panel, czy odszkodowanie.


B) Gwarancja parametrów pracy (mocy):

 • obecnie standard rynkowy to od 10 do ok. 25 lat,
 • Zaznaczmy że w modułach PV, występuje „efekt starzenia”, który dotyczy bezwzględnie wszystkich modułów, od wszystkich producentów. Panele fotowoltaiczne w wyniku działania czynników zewnętrznych ulegają degradacji,jej tempo zależy od producenta. Oznacza to, że z czasem ich sprawność spada. Przy wyborze paneli fotowoltaicznych warto zwrócić uwagę m.in. na:
  - to czy gwarancja liczona jest od daty produkcji, czy od daty dostawy do klienta,
  - kto ponosi koszty dot. instalacji nowego modułu i usunięciu wadliwego,
  - czy obejmuję moduły instalowane tylko przez osoby przeszkolone i zgodnie z instrukcją montażu.


3. Kolejnym aspektem, na który powinieneś zwrócić uwagę to tolerancja paneli fotowoltaicznych. Parametr ten podany jest w specyfikacji paneli i powinien być wartością dodatnią.  W ramach jednego modelu – nawet z tej samej serii poszczególne panele będą miały nieznacznie różną moc. Z tego powodu producenci podają tę cechę z pewną tolerancją. Dodatnia tolerancja oznacza, że dany panel nigdy nie będzie miał mocy niższej niż nominalna, jednak może mieć nieco wyższą.

do art jak wybrać panele foto

4. Typ paneli fotowoltaicznych.

Obecnie na rynku wyróżnić możemy trzy główne typy paneli fotowoltaicznych: 

 • Ogniwa monokrystaliczne – złożone są z jednego monolitycznego kryształu o sprawności ok. 18-22% i charakterystycznym kształcie ośmiokąta. Są stosunkowo drogie ale ich sprawność jest wysoka. 
 • Ogniwa polikrystaliczne – stworzone są z wykrystalizowanego krzemu. Mają kształt prostokątny i ciemnoniebieski kolor. Ich cena jest umiarkowana tak jak ich sprawność na poziomie ok. 14-18%.
 • Ogniwa amorficzne – amorficzny, bezpostaciowy, niewykrystalizowany krzem; sprawność ok. 6-10%, niska cena, kolor ciemny.

 

Oczywiście chcielibyśmy mieć jak najbardziej sprawne panele fotowoltaiczne. Jednak w Polsce najpopularniejszym rodzajem paneli są panele polikrystaliczne. Jest tak pomimo ich nico niższej sprawności. Dlaczego ? 

Szerokość geograficzna Polski przyczynia się do różnych warunków nasłonecznienia. Panele polikrystaliczne - w odróżnieniu od paneli monokrystalicznych - podczas wytwarzania energii elektrycznej wyłapują (oprócz promieniowania bezpośredniego) o wiele więcej promieniowania odbitego oraz załamanego. Stąd pomimo niższej sprawności pracują zdecydowanie bardziej stabilnie podczas całego roku. Dodatkowym atutem jest ich niższa cena, która często przemawia do klientów. Średni koszt 1 kWp systemu opartego o panele polikrystaliczne wynosi od 5 do 7 tys. zł netto. Krótko mówiąc – stosunek ceny do uzysku energetycznego jest bardziej korzystny.

Teraz masz już podstawową wiedzę na temat najbardziej istotnych czynników przy wyborze paneli fotowoltaicznych. Jeżeli planujesz ich instalację, na tym etapie korzystna byłaby rozmowa z instalatorem, który będzie w stanie oszacować koszty planowanej instalacji oraz omówić inne aspekty Twojej instalacji, o których tutaj nie wspomnieliśmy i które mogą być specyficzne dla Twojej lokalizacji. 

Zapraszamy abyś już teraz wysłał swoje zapytanie do akredytowanych instalatorów obsługujących Twoją lokalizację. Aby tak zrobić skorzystaj z opcji wyceń instalację. 

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

SFbBox by psd to html