Na wstępie zaznaczmy że pojęcia ‘panele fotowoltaiczne’ i ‘kolektorami słoneczne’ są często mylone. – O ile oba systemy wymagają promieniowania słonecznego do działania, o tyle efekt jest całkowicie inny. W przypadku kolektorów otrzymujemy energię cieplną, którą możemy wykorzystać do ogrzania wody. Natomiast panele fotowoltaiczne wykorzystują energię słoneczną do produkcji prądu elektrycznego.

Szacuje się, że w ciągu godziny, Słońce dostarcza do powierzchni ziemi tyle energii ile zużywamy na całym świecie w ciągu roku. Z tego powodu perspektywa wykorzystania naturalnego promieniowania jest bardzo kusząca.


Czym są panele fotowoltaiczne?


Panele fotowoltaiczne składają się z ogniw – najczęściej krzemowych, cienkich płytek), które są elementami półprzewodnikowymi. W nich następuje konwersja energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Możliwe jest to dzięki zjawisku fotowoltaicznemu.

 

ogniwa-fotowoltaiczne

Jak działają panele fotowoltaiczne?


To właśnie tutaj zachodzi zmiana promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Żeby umożliwić przepływ prądu wykonuje się złącze półprzewodnikowe p-n. Różne domieszkowanie dwóch obszarów tego elementu sprawia, że powstają niedobory elektronów w warstwie p oraz nadmiar w warstwie n.
Promienie słoneczne, padając na złącze powodują powstanie par elektron-dziura, czyli tworzą się jednocześnie ładunki dodanie oraz ujemne. Odprowadzenie ich powoduje powstanie prądu elektrycznego i realizowane jest poprzez wykorzystanie metalowej siatki nałożonej na powierzchnię urządzenia.
Podłączenie do ogniwa urządzenia pobierającego energię elektrycznego powoduje przepływ prądu. Pojedyncze ogniwo najczęściej charakteryzuje się mocą 1-2 W, więc w celu zmaksymalizowania efektów łączy się wiele ogniw w tzw. moduły fotowoltaiczne, czyli grupy ogniw w urządzeniu.

ogniwosloneczne

 

Dla przeciętnego człowieka wystarczy jednak wiedzieć tyle że urządzenie to pochłania promienie słoneczne i zamienia je w prąd elektryczny. Następnie prąd ten może być magazynowany w akumulatorach, odsyłany do sieci (jeżeli jest taka możliwość) a na końcu wykorzystany do zasilania własnych urządzeń elektrycznych lub dystrybucji prądu. W wielu krajach skupuje się energię od prywatnych dostawców, którzy w ten sposób mogą zarobić na własnych, małych elektrowniach.

Słońca w naszym kraju jest na tyle dużo, że technologia paneli fotowoltaicznych jest ciekawym rozwiązaniem. Ich instalacja jest jednak na tyle kosztowna, że wiąże się ona najczęściej ze skorzystaniem z jakiejś formy dofinansowania przez państwo. Jeśli więc myślisz o zastosowaniu tego rozwiązania w swoim domu, należy, bacznie śledzić jak dofinansowania paneli fotowoltaicznych kształtują się w Twoim regionie.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

SFbBox by psd to html