Wielu inwestorów zastanawia się jak dobrać wielkość instalacji fotowoltaicznej tak, aby przynosiła jak największe korzyści względem poniesionych kosztów.

Prawidłowy dobór instalacji fotowoltaicznej uwarunkowany jest od wielu czynników do których możemy zaliczyć:
- Średnioroczne zużycie energii elektrycznej;
- Dostateczna ilość miejsca na dachu budynku lub działce;
- Usytuowanie nieruchomości w kierunku południowym;
- Brak przeszkód architektonicznych skutkujących zacienieniem nieruchomości;
- Moc przyłączeniowa;
- Godziny pracy urządzeń elektrycznych;
- Rodzaj instalacji elektrycznej (jedno lub trójfazowa);
- Rodzaj zastosowanego przetwornika prądu (inwerter jedno lub trójfazowy);
- Jakość dobranych urządzeń;

Ponieważ ustawodawca w ustawie o odnawialnych źródłach energii określił, że prosument jest wytwórcą energii wyłącznie na własne potrzeby, dobór instalacji fotowoltaicznej trzeba zacząć bazując na średniorocznym zużyciu energii przez urządzenia zainstalowane w budynku, na podstawie rachunków za energię elektryczną. Zestawiając zużycie energii, nasłonecznienie na danym terenie oraz sprawność paneli fotowoltaicznych otrzymamy informację, jaką moc powinien mieć generator (instalacja fotowoltaiczna).

Zakładając, że średnioroczne zużycie energii elektrycznej w domu jednorodzinnym zamieszkiwanym przez cztery osoby wynosi 4500 kWh instalacja fotowoltaiczna, którą powinniśmy zamontować powinna mieć moc nie wyższą niż 4,5 kW. W przypadku zastosowania paneli polikrystalicznych o mocy 250 Wp i powierzchni 1,7m2 to powierzchnia dachu niezbędna do zainstalowania takiej instalacji powinna wynosić ok. 30,6 m2. Wydawać się może, że to niewiele jednak problem pojawia się gdy nasz dach jest konstrukcyjnie skomplikowany, np. posiada okna dachowe oraz elementy zacieniające np. kominy. Jeżeli mamy natomiast zainstalowane w budynku urządzenie pobierające dużo energii elektrycznej np. pompa ciepła to odpowiednio dobrana instalacja fotowoltaiczna może mieć moc 8 a nawet 10 kW. W takim wypadku jedynym rozwiązaniem może pozostaje montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji montowanej bezpośrednio na gruncie lub dobór wielkości instalacji do możliwości konstrukcyjnych nieruchomości. Pamiętajmy również, że nie możemy przyłączyć do sieci energetycznej instalacji fotowoltaicznej o wyższej mocy niż moc przyłączeniowa. W takiej sytuacji należy zwrócić się do dystrybutora o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Koszt takiego zwiększenia wynosi 100 zł/kW mocy.

Wielu inwestorów z pewnością zastanawia się czy nie lepiej jest zainwestować w nieco większą instalację, aby móc czerpać korzyści z nadwyżki prądu odprowadzonego do sieci – np. obecnie w programie Prosument. Otóż nie jest to ekonomicznie uzasadnione, gdyż niewykorzystana energia przez prosumenta jest odkupywana przez sprzedawcę energii za 100% ceny obowiązującej w Urzędzie Regulacji Energetyki, która za III kwartał 2016 r. wynosiła 0,17 zł tak więc nie doczekamy się szybko koszt zwrotu poniesionych nakładów.

Dobierając instalacje fotowoltaiczną na podstawie średniorocznego zużycia energii elektrycznej nie mamy gwarancji, że energia elektryczna nie zostanie odprowadzona do sieci. Wynika to z tego, że w okresach największego nasłonecznienia, nie zdarza się sytuacja, aby wszystkie odbiorniki energii elektrycznej działały jednocześnie.

Kolejną kwestią wpływającą na korzyści z eksploatacji instalacji fotowoltaicznej jest rodzaj zastosowanego inwertera, czyli urządzenia służącego do przetwarzania energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne w postaci prądu stałego na prąd zmienny płynący w instalacji wewnętrznej budynku. Na rynku mamy dostępne inwertery jednofazowe oraz trójfazowe. W instalacjach trójfazowych zastosowanie inwertera jednofazowego jest możliwe natomiast nie daje nam możliwości wykorzystania w pełni energii elektrycznej wyprodukowanej przez system fotowoltaiczny. Dzieje się tak dlatego, że prąd przetworzony przez inwerter zasila poszczególne fazy budynku np. fazę 1 (instalacja oświetleniowa) a odbiór energii następuje w dzień z fazy drugiej (np. gniazdka elektryczne) w takiej sytuacji niewykorzystany prąd jest oddawany do sieci energetycznej w dzień gdy nie używamy oświetlenia a pobieramy w nocy gdy instalacja fotowoltaiczna nie pracuje. W programie Prosument w takiej sytuacji nie ma możliwości zbilansowania takiej energii, gdyż ustawodawca objął systemem wsparcia bilansowego tylko instalacje trójfazowe.

W urządzania jakich producentów najlepiej zainwestować? To pytanie zadaje sobie z pewnością każdy kto myśli o budowie własnej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Na runku istnieje wielu producentów paneli fotowoltaicznych oraz inwerterów sieciowych. Możemy kupić produkty polskie, produkowane w krajach Unii Europejskiej, w krajach azjatyckich czy w Ameryce. Wszystko zależy od budżetu, jakim dysponujemy. Czytając rankingi branżowe wiodącymi producentami paneli fotowoltaicznych oraz inwerterów sieciowych są firmy z krajów azjatyckich. Nie wynika to z tego, że ich produkty są bardzo dobrej jakości ale z faktu, że prowadzone rankingi bazują na łącznej mocy sprzedanych urządzeń. Jedno jest pewne, środki zainwestowane w instalacje fotowoltaiczną muszą się szybko zwrócić a instalacja powinna pracować przez kilkadziesiąt lat z wysoką sprawnością.

Producenci paneli fotowoltaicznych w swoich ofertach podkreślają jaka jest sprawność modułu oraz jaka jest ich wydajność w okresie eksploatacji. Niektórzy producenci gwarantują, że w ciągu 25 lat panele PV mają jeszcze 80% sprawności, a jeszcze inni że po 30 latach pozostaje 83% sprawności. Doświadczenie pokazuje, że najlepiej bazować na produktach firm które istnieją na rynku od dawna i mogą poszczycić się wielkimi realizacjami, takimi które badają swoje produkty i wprowadzają modyfikację choć nie można wykluczyć, że produkty firm które od niedawna są na rynku są równie dobrej jakości.

Pytanie o cenę to jedno z podstawowych pytań niemalże w każdym aspekcie materialnych rzeczy. Analiza finansowa Twojej inwestycji w panele fotowoltaiczne powinna być pierwszym krokiem przy jej wyborze i zakupie. Dzięki niej będziesz miał świadomość kosztów oraz zminimalizujesz możliwość ich niedoszacowania.

W pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na czynniki, od których zależy całkowity koszt instalacji:

- panele fotowoltaiczne
- inwerter – system do zasilania urządzeń prądem
- system mocowania, zabezpieczenia i przewody
- koszty montażu i konfiguracji.

Największym kosztem są same panele fotowoltaiczne, które często mieszczą się w granicach od 35 do 60% kosztów całej instalacji. Udział procentowy modułów fotowoltaicznych w kosztach instalacji jest uzależniony od tego jak duża jest instalacja. Im większa instalacja, tym wyższy procentowy udział paneli w koszcie finalnym. Trzeba tu również zaznaczyć, że cena modułów PV (fotowoltaicznych) spada sukcesywnie od lat.

Wpływ na koszt instalacji mają takie czynniki jak typ konstrukcji montażowej (naziemna, dach płaski, dach skośny, BIPV), długość i grubość okablowania, zastosowane komponenty oraz wielkość instalacji. Możemy jednak dla uproszczenia możemy przyjąć że rozbijają się one mniej więcej w następujący sposób:

wykres do ile kosztuje instalacja pv

Naturalnie, jest to jedynie szkic instalacji dla przeciętnego domu i jest tu podany jedynie orientacyjnie. Różni dostawcy będą rozbijać te koszty na różne sposoby (np. poprzez wyodrębnienie kosztów zaprojektowania lub kosztów transportu).
Bardziej dokładne oszacowanie uzyskamy od profesjonalnych instalatorów fotowoltaiki – np. poprzez moduł „wyceń instalację ” w menu głównym naszej strony.

Portal Globenergia.pl posiada chyba najbardziej przyjazne opracowanie tych kosztów w stosunku do wielkość instalacji:

                                                                                            Instalacja o mocy 2,0 kW 
Elementy instalacji
Moduły     PV
   Inwerter
    System
   mocowania
   Zabezpieczenia
     przewody 
     Montaż
  konfiguracja
 Cena 
   6 600 zł
 4 500 zł
   1 645 zł 
      1 500 zł 
    3 000 zł
 % całej inwestycji
       38 %
     26 %
      10 %
           9 %
        17 %
 Całkowity koszty inwestycji
                                                      17 245 zł
 Cena za 1kW
                                                        8 623 zł
                                                                                           Instalacja o mocy 3,5 kW 
Elementy instalacji 
Moduły    PV
Inwerter 
System
mocowania 
Zabezpieczenia
przewody 
Montaż
konfiguracja 
 Cena 
11 550 zł 
 5 200 zł
    1 715 zł
    2 100 zł
    3 750 zł
 % całej inwestycji
    48 %
    21 %
     7 %
     9 %
   15 %
 Całkowity koszty inwestycji
                                          24 315 zł
  Cena za 1kW
                                                      6 947 zł
                                                                                         Instalacja o mocy 5,0 kW 
Elementy instalacji 
Moduły PV 
Inwerter  
Systemmocowania 
Zabezpieczeniaprzewody  
Montażkonfiguracja 
  Cena 
   16 500 zł
    5 600 zł
          2 450 zł
              2 500 zł
            4 500 zł
 % całej inwestycji
         52 %
        18 %
              8 %
                   8 %
               14 %
  Całkowity koszty inwestycji
                                                     31 550 zł
 Cena za 1kW
                                                       6 310 zł
                                                                                         Instalacja o mocy 10,0 kW 
Elementy instalacji 
Moduły PV 
Inwerter 
System
mocowania 
Zabezpieczenia
przewody 
Montaż
konfiguracja 
  Cena 
  32 000 zł
11 500 zł 
      4 900 zł
           3 500 zł
       6 000 zł 
 % całej inwestycji
       55 %
      20 %
           8 %
               6 %
          10 %
 Całkowity koszty inwestycji
                                               57 900 zł
 Cena za 1kW
                                                 5 790 zł
                                                                                        Instalacja o mocy 20,0 kW 
Elementy instalacji 
Moduły PV 
Inwerter 
System
mocowania 
Zabezpieczenia
przewody  
Montaż
konfiguracja
 Cena 
  64 000 zł
15 000 zł 
    22 000 zł
          4 500 zł
      15 000 zł
  % całej inwestycji
       53 %
     12 %
         18 %
              4 %
           12 %
 Całkowity koszty inwestycji
                                                120 500 zł
 Cena za 1kW 
                                                    6 025 zł
                                                                                      Instalacja o mocy 40,0 kW 
Elementy instalacji
Moduły PV 
Inwerter  
System
mocowania 
Zabezpieczenia
przewody  
Montaż
konfiguracja  
 Cena 
128 000 zł
 30 000 zł
   44 000 zł 
          8 000 zł 
       28 000 zł 
 % całej inwestycji
      54 %
       13 %
       18 %
               3 %
           12 % 
 Całkowity koszty inwestycji
                                                 238 000 zł    
Cena za 1kW 
                                                     5 950 zł

 Jak wynika z tabeli najdroższymi instalacjami w montażu (nakłady względem mocy systemu) są te najmniejsze. 

Za minimalną moc instalacji, jaką można zamontować i przyłączyć do sieci przyjmuje się instalację o mocy ok 1.5 kW. Przy niższych mocach inwerter pracowałby nie efektywnie. Im większa instalacja tym koszty jej montażu i przyłączenia w przeliczeniu na KWh mocy są mniejsze. 

Jako ostatni składnik kosztów, jaki należy omówić to koszt związany z eksploatacją, obsługą i serwisem instalacji PV. Ponieważ wezwanie serwisanta kosztuje w każdym przypadku praktycznie tyle samo, koszt ten jest w zasadzie zbliżony zarówno dla małych jak i większych instalacji – chociaż jako procent wartości samej instalacji jest on oczywiście mniejszy dla większych instalacji fotowoltaicznych. 

Poszczególne elementy całej instalacji fotowoltaicznej niemal zawsze są objęte długą gwarancją producenta, dlatego ważne jest, aby inwestor wybrał sprawdzone i rzetelne produkty od renomowanej firmy. Dodatkowo bardzo ważnym czynnikiem jest też  jakość montażu i konfiguracji całej instalacji, są to rzeczy, na których nie ma sensu oszczędzać, ponieważ prawidłowo wykonana instalacji fotowoltaiczna posłuży nam przez lata i przyniesie wiele oszczędności nie narażając nas przy tym na niepożądane koszty związane z eksploatacją.  

Jednym ze stałych kosztów, z którego raczej nie warto rezygnować to ubezpieczenie instalacji, aby uchronić ją przed zniszczeniem w wyniku losowego zdarzenia. Odnosząc koszty eksploatacyjne do wartości instalacji w przypadku najmniejszych mocy 1.5 kW należy założyć, że średnioroczne koszty eksploatacyjne (uwzględniające już przyszłe naprawy) będą wynosić 10-15% wartości instalacji, co jeststosunkowo wysokim kosztem w odniesieniu do optymalnej wielkości małej instalacji, tj. 5-10 kW koszty te spadają do zaledwie 3-4%. 

 

 

Szereg paneli fotowoltaicznych

Na wstępie zaznaczmy że pojęcia ‘panele fotowoltaiczne’ i ‘kolektorami słoneczne’ są często mylone. – O ile oba systemy wymagają promieniowania słonecznego do działania, o tyle efekt jest całkowicie inny. W przypadku kolektorów otrzymujemy energię cieplną, którą możemy wykorzystać do ogrzania wody. Natomiast panele fotowoltaiczne wykorzystują energię słoneczną do produkcji prądu elektrycznego.

Szacuje się, że w ciągu godziny, Słońce dostarcza do powierzchni ziemi tyle energii ile zużywamy na całym świecie w ciągu roku. Z tego powodu perspektywa wykorzystania naturalnego promieniowania jest bardzo kusząca.


Czym są panele fotowoltaiczne?


Panele fotowoltaiczne składają się z ogniw – najczęściej krzemowych, cienkich płytek), które są elementami półprzewodnikowymi. W nich następuje konwersja energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Możliwe jest to dzięki zjawisku fotowoltaicznemu.

 

ogniwa-fotowoltaiczne

Jak działają panele fotowoltaiczne?


To właśnie tutaj zachodzi zmiana promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Żeby umożliwić przepływ prądu wykonuje się złącze półprzewodnikowe p-n. Różne domieszkowanie dwóch obszarów tego elementu sprawia, że powstają niedobory elektronów w warstwie p oraz nadmiar w warstwie n.
Promienie słoneczne, padając na złącze powodują powstanie par elektron-dziura, czyli tworzą się jednocześnie ładunki dodanie oraz ujemne. Odprowadzenie ich powoduje powstanie prądu elektrycznego i realizowane jest poprzez wykorzystanie metalowej siatki nałożonej na powierzchnię urządzenia.
Podłączenie do ogniwa urządzenia pobierającego energię elektrycznego powoduje przepływ prądu. Pojedyncze ogniwo najczęściej charakteryzuje się mocą 1-2 W, więc w celu zmaksymalizowania efektów łączy się wiele ogniw w tzw. moduły fotowoltaiczne, czyli grupy ogniw w urządzeniu.

ogniwosloneczne

 

Dla przeciętnego człowieka wystarczy jednak wiedzieć tyle że urządzenie to pochłania promienie słoneczne i zamienia je w prąd elektryczny. Następnie prąd ten może być magazynowany w akumulatorach, odsyłany do sieci (jeżeli jest taka możliwość) a na końcu wykorzystany do zasilania własnych urządzeń elektrycznych lub dystrybucji prądu. W wielu krajach skupuje się energię od prywatnych dostawców, którzy w ten sposób mogą zarobić na własnych, małych elektrowniach.

Słońca w naszym kraju jest na tyle dużo, że technologia paneli fotowoltaicznych jest ciekawym rozwiązaniem. Ich instalacja jest jednak na tyle kosztowna, że wiąże się ona najczęściej ze skorzystaniem z jakiejś formy dofinansowania przez państwo. Jeśli więc myślisz o zastosowaniu tego rozwiązania w swoim domu, należy, bacznie śledzić jak dofinansowania paneli fotowoltaicznych kształtują się w Twoim regionie.

Jeżeli wcześniej nie zgłębiłeś tematyki paneli fotowoltaicznych to ich wybór i zakup może wydawać Ci się trudnym zadaniem. Jednak tak jak w wielu innych grupach produktowych, tutaj też istnieją pewne prawa, z którymi jesteś już pewnie zapoznany. Np. to, że chytry płaci dwa razy.


Poświęcenie 10 min na edukację w kwestii wyboru paneli fotowoltaicznych może zaoszczędzić Tobie nie tylko pieniędzy, ale także i czasu oraz nerwów w przyszłości. Poniżej przedstawiamy kilka zdrowych zasad którymi warto się kierować przy wyborze paneli fotowoltaicznych dla Twojego domu :

1. Wybierz producenta z dłuższym stażem na rynku.

Wybór producenta o ugruntowanej pozycji i ugruntowanej pozycji na rynku daje Ci możliwość poznania opinii jego klientów. Słowem ktoś inny mógł już przetestować je za Ciebie. Jeżeli producent utrzymał się na rynku to raczej wskazuje to na dobrą relację ceny do jakości produktów, które oferuje. Ugruntowane marki mają również niezbędne zaplecze logistyczne (w tym serwis i montaż). Naturalnie są od tej zasady wyjątki, ale spokojnie – mamy jeszcze kilka innych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę.

2. Kolejnym istotnym czynnikiem przy wyborze paneli fotowoltaicznych jest gwarancja.

Wpierw przyjrzyjmy się temu czym tak naprawdę jest gwarancja:

„Gwarancja to – obok rękojmi – podstawa złożenia reklamacji. Jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące, jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta."


Treść gwarancji powinna być sformułowana w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim. Gwarancja wskazuje obowiązki gwaranta i uprawnienia konsumenta w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. W szczególności powinna zawierać takie informacje, jak:

-nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce;

-czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej;

-uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Warto pamiętać, że obietnice złożone w reklamie są traktowane na równi z tymi zawartymi w oświadczeniu gwarancyjnym.

Podstawa prawna: art. 577 § 1 i 5771 Kodeksu cywilnego
Źródło: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

W panelach fotowoltaicznych wyróżniamy dwie zasadnicze gwarancje :

A) Gwarancja na wykonanie:

 • standard rynkowy to obecnie ok. 10 lat,
 • uwzględnia fizyczne wady, tj. pęknięcia, rozszczelnienia, niewłaściwe materiały, nieprawidłowy proces produkcji,
 • gwarantuję nam: nowy panel, czy odszkodowanie.


B) Gwarancja parametrów pracy (mocy):

 • obecnie standard rynkowy to od 10 do ok. 25 lat,
 • Zaznaczmy że w modułach PV, występuje „efekt starzenia”, który dotyczy bezwzględnie wszystkich modułów, od wszystkich producentów. Panele fotowoltaiczne w wyniku działania czynników zewnętrznych ulegają degradacji,jej tempo zależy od producenta. Oznacza to, że z czasem ich sprawność spada. Przy wyborze paneli fotowoltaicznych warto zwrócić uwagę m.in. na:
  - to czy gwarancja liczona jest od daty produkcji, czy od daty dostawy do klienta,
  - kto ponosi koszty dot. instalacji nowego modułu i usunięciu wadliwego,
  - czy obejmuję moduły instalowane tylko przez osoby przeszkolone i zgodnie z instrukcją montażu.


3. Kolejnym aspektem, na który powinieneś zwrócić uwagę to tolerancja paneli fotowoltaicznych. Parametr ten podany jest w specyfikacji paneli i powinien być wartością dodatnią.  W ramach jednego modelu – nawet z tej samej serii poszczególne panele będą miały nieznacznie różną moc. Z tego powodu producenci podają tę cechę z pewną tolerancją. Dodatnia tolerancja oznacza, że dany panel nigdy nie będzie miał mocy niższej niż nominalna, jednak może mieć nieco wyższą.

do art jak wybrać panele foto

4. Typ paneli fotowoltaicznych.

Obecnie na rynku wyróżnić możemy trzy główne typy paneli fotowoltaicznych: 

 • Ogniwa monokrystaliczne – złożone są z jednego monolitycznego kryształu o sprawności ok. 18-22% i charakterystycznym kształcie ośmiokąta. Są stosunkowo drogie ale ich sprawność jest wysoka. 
 • Ogniwa polikrystaliczne – stworzone są z wykrystalizowanego krzemu. Mają kształt prostokątny i ciemnoniebieski kolor. Ich cena jest umiarkowana tak jak ich sprawność na poziomie ok. 14-18%.
 • Ogniwa amorficzne – amorficzny, bezpostaciowy, niewykrystalizowany krzem; sprawność ok. 6-10%, niska cena, kolor ciemny.

 

Oczywiście chcielibyśmy mieć jak najbardziej sprawne panele fotowoltaiczne. Jednak w Polsce najpopularniejszym rodzajem paneli są panele polikrystaliczne. Jest tak pomimo ich nico niższej sprawności. Dlaczego ? 

Szerokość geograficzna Polski przyczynia się do różnych warunków nasłonecznienia. Panele polikrystaliczne - w odróżnieniu od paneli monokrystalicznych - podczas wytwarzania energii elektrycznej wyłapują (oprócz promieniowania bezpośredniego) o wiele więcej promieniowania odbitego oraz załamanego. Stąd pomimo niższej sprawności pracują zdecydowanie bardziej stabilnie podczas całego roku. Dodatkowym atutem jest ich niższa cena, która często przemawia do klientów. Średni koszt 1 kWp systemu opartego o panele polikrystaliczne wynosi od 5 do 7 tys. zł netto. Krótko mówiąc – stosunek ceny do uzysku energetycznego jest bardziej korzystny.

Teraz masz już podstawową wiedzę na temat najbardziej istotnych czynników przy wyborze paneli fotowoltaicznych. Jeżeli planujesz ich instalację, na tym etapie korzystna byłaby rozmowa z instalatorem, który będzie w stanie oszacować koszty planowanej instalacji oraz omówić inne aspekty Twojej instalacji, o których tutaj nie wspomnieliśmy i które mogą być specyficzne dla Twojej lokalizacji. 

Zapraszamy abyś już teraz wysłał swoje zapytanie do akredytowanych instalatorów obsługujących Twoją lokalizację. Aby tak zrobić skorzystaj z opcji wyceń instalację. 

  uploads 2014 01 Ogniwa-fotowoltaiczne

Technologia paneli fotowoltaicznych to coraz popularniejszy temat – w związku z tym wielu inwestorów zastanawia się nad wykonaniem tego typu instalacji. Oszczędności wynikające z możliwości produkcji własnej energii elektrycznej są duże, więc i kuszące. Jednak warto wiedzieć, że początkowe koszty zakupu i montażu urządzeń również są wysokie – warto więc się zastanowić przed przystąpieniem do realizacji.

Zalety paneli fotowoltaicznych

Główną i oczywistą zaletą tej technologii jest możliwość zamiany promieni słonecznych na energię elektryczną. Dzięki temu prąd można wykorzystać do własnego użytku – głównie zasilania urządzeń.

rys.2.1

Prowadzi to do wysokich oszczędności, ponieważ im mniej wykorzystujemy prądu od dostawców, tym mniejsze będą nasze rachunki.

Panele fotowoltaiczne to również dobre rozwiązanie w miejscach, gdzie dostawy prądu bywają nieregularne lub często przerywane. Możliwość gromadzenia prądu w akumulatorach sprawia, że nawet w okresie przerwy możemy komfortowo korzystać z domu, ponieważ będziemy wykorzystywać prąd zgromadzony przez panele.

Dla wielu osób ważne jest również środowisko – korzystanie z paneli powoduje, że ograniczamy emisję spalin. Jest to całkowicie ekologiczne rozwiązanie – energia odnawialna jest przyszłością naszego świata, szczególnie w obliczu ogromnej eksploatacji źródeł nieodnawialnych.

Wady paneli fotowoltaicznych

Wielu inwestorów zwleka z decyzją z powodu wstępnych kosztów. Niestety zakup paneli oraz ich montaż do wysoki koszt. Oczywiście oszczędności, które wynikają z użytkowania tej technologi sprawiają, że po kilku latach instalacja się zwraca i zaczyna na siebie zarabiać.

3a. schemat bateria m

Jednak początkowy koszt jest często zbyt duży, a sama inwestycja okazuje się zbyt ciężka dla portfela inwestora. Z drugiej strony ciągły rozwój i zwiększenie świadomości nt. technologii energooszczędnych sprawia, że na rynku pojawiają się programy i dofinansowania, dzięki którym zakup instalacji jest coraz tańszy i prostszy.

Kolejną wadą jest brak stałości w produkcji energii elektrycznej. W okresie letnim urządzenia produkują jej stosunkowo dużo, jednak w okresie zimowym ilość ta nie jest często wystarczająca do zaspokojenia potrzeb na to medium. W związku z tym nie ma możliwości całkowitego odcięcia się od zewnętrznych dostawców – trzeba bowiem zawsze wyposażyć się w alternatywne źródło energii.

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej to duże koszty, które niwelowane są przez spore oszczędności. Z tego powodu, zasadność wykonania zależna jest głównie od możliwości finansowych inwestora. Jeżeli możliwości są to nie ma powodów to obaw, ponieważ panele na pewno w szybkim czasie zaczną na siebie zarabiać.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

SFbBox by psd to html