Każdy na pewno słyszał o technologii, która pozwala zmienić promienie słoneczne w energię do wykorzystania. Tym właśnie są kolektory słoneczne. Urządzenia te pozwalają na skorzystanie z energii zewnętrznej, aby zasilić własne instalacje grzewcze. Pozwala to na znaczne oszczędności, ponieważ energia słoneczna nic nie kosztuje, a zyski są realne.

Czym są kolektory słoneczne?

Kolektory słoneczne służą do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Ciepło to może zostać przekazane do różnych nośników, jak woda lub niezamarzający płyn (np.: glikol). Oznacza to, że urządzenie używa energii ze słońca, aby podgrzać nośnik w obiegu instalacji, a następnie wykorzystać go do ogrzewania wody użytkowej lub pomieszczeń.

 kolektor

 

Pozwala to na oszczędności, ponieważ przy dużym nasłonecznieniu, możemy wodę do kąpieli przygotować za darmo, wyłącznie przy wykorzystaniu zmagazynowanej energii.

Jak działają kolektory słoneczne?

Najważniejszym elementem kolektora jest absorber. To właśnie on pochłania promieniowanie słoneczne i od jego jakości zależy skuteczność całego urządzenia. W zależności od wykorzystanych materiałów, absorber może pochłonąć nawet 95% promieniowania.

Następnie od absorbera ogrzewany jest czynnik (woda lub płyn niezamarzający), który przepływa przez kolektor. Nagrzany w ten sposób nośnik transportowany jest w zamkniętym układzie przy pomocy pompy solarnej.

W ten sposób nośnik dostaje się do zbiornika na wodę, gdzie przepływając przez wężownicę nagrzewa wodę. Ciepło oddane jest do wody użytkowej, która może być wykorzystana do kąpieli lub ogrzewania mieszkania.

 schematkol

 

Jest to uproszczony opis procesów, które zachodzą w kolektorze, aby ogrzać wodę. Warto jednak wiedzieć, że energooszczędność tych urządzeń jest mocno zależna od ich sprawności, czyli ile pochwyconej energii słonecznej będzie wykorzystane w efektywny sposób do ogrzania wody.

Przede wszystkim zależy ona od ustawienia kolektora względem stron świata. Największą sprawność posiadają urządzenia, których absorbery skierowane są w kierunku południowym. Nie bez znaczenia są więc warunki montażu kolektorów - odpowiednie ich ustawienie oraz przymocowanie.

W zależności od typu kolektora dozwolone są pewne odchylenia np.: kolektor płaski może być odchylony o 15 stopni w kierunku wschodnim lub zachodnim, ponieważ ogólna sprawność w tym przypadku obniża się jedynie nieznacznie. Przy większych odchyleniach trzeba zastosować większą powierzchnię kolektora, aby zredukować mniejszą efektywność.

Również inne czynniki szkodzą sprawności kolektorów - kąt ustawienia absorbera (promienie powinny padać prostopadle), czy zwykły kurz, który przesłania urządzenie. Z tego względu bardzo ważny jest odpowiedni montaż oraz eksploatacja i konserwacja kolektorów słonecznych.

Kolektory słoneczne to bardzo przyjemna technologia, która jest również ekologiczna. Możliwość uzyskania energii cieplnej z promieni słonecznych brzmi bardzo futurystycznie, ale możliwe jest to już dziś. Coraz więcej osób decyduje się na montaż zestawów solarnych i oszczędzają dzięki temu znaczne kwoty. Technologia ta ciągle się rozwija, a liczne programy dofinansowań sprawiają, że koszt instalacji może być naprawdę niski.

 

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

SFbBox by psd to html