Typ: kredyt-preferencyjny
Źródło: WFOŚiGW w Białymstoku
Województwo: podlaskie
Dla kogo: MŚP, JST, Osoby fizyczne
Użyte technologie: Pompy ciepła, Fotowoltaika
Opis: Zadania z zakresu OCHRONY ATMOSFERY obejmują inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza, wzrost efektywności energetycznej oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Zakres ten obejmuje głównie: termomodernizację budynków, budowę lub zmianę systemów ogrzewania na bardziej efektywne ekologicznie i ekonomicznie, instalacje do produkcji energii z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
Wartość minimalna:
Wartość maksymalna:
Poziom dofinansowania (%): do 100%
Terminy: Nabór stały, w zależności od środków WFOŚiGW
Dodatkowe informacje:

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

SFbBox by psd to html